.. DAVETLİ KONUŞMACILAR ..

Prof. Dr. Sönmez Kutlu (Ankara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Refik Muhammed Şin (Kazan-Rusya İslam Üniversitesi/ Tataristan/Rusya)

Prof. Dr. Sait Muhtar Akilov (Taşkent İslam Üniversitesi/ Özbekistan)

Prof. Dr. Aşırbek Muminov (Institute of Oriental Studies /Kazakistan)

Prof. Dr. M. Nazif Shahrani (İndiana Üniversitesi / USA)