.. KURULLAR ..

.. ONURSAL BAŞKANLAR ..

Prof. Dr. Ali Erbaş (T.C. Diyanet İşleri Başkanı)

Prof. Dr. Sebahattin BALCI (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü/Kırgızistan)

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili/Kırgızistan)

Prof. Dr. Sabri Hizmetli (Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü/Kazakistan)

Prof. Dr. Sait Bilgiç (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü/Türkiye)

 

.. DÜZENLEME KURULU ..

Başkan: Prof. Dr. Mustafa Köylü (KTMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Cengiz BATUK (OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı / Türkiye)

Prof. Dr. Metin Yılmaz (OMÜ İlahiyat Fakültesi / Türkiye)

Prof. Dr. Osman Eyüpoğlu (KTMÜ İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu (KTMÜ İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Muhittin Düzenli (KTMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Yusuf Gökalp (KTMÜ İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz (KTMÜ İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Demirci (KTMÜ İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Cengiz Buyar (KTMÜ Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Muzaffer Tan (Ahmet Yesevi Üniversitesi / Kazakistan)

Doç. Dr. Faruk Sancar (OMÜ İlahiyat Fakültesi / Türkiye)

Dr. Bakıt Murzaraimov (KTMÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Dr. Hasan Atsız (OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı / Türkiye)

Dr. Ali Yüksek (KTMÜ İlahiyat Fakültesi)   

Dr. Ferhat Gökçe (Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dr. Mustafa Eren (Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı/Kazakistan)

 

.. BİLİM KURULU ..

Prof. Dr. Mustafa Köylü (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızstan)

Prof. Dr. Sönmez Kutlu (Ankara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal (Ankara Üniversitesi/ Turkey)

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz (Marmara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim Maraş (Ankara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Sait Muhtar Okilov (Taşkent İslam Üniversitesi/ Özbekistan)

Prof. Dr. Refik Muhammed Şin (Kazan-Rusya İslam Üniversitesi/ Taristan/Rusya)

Prof. Dr. Şükrü Özen ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya (Giessen Üniversitesi/Almanya)

Prof. Dr. Ali Osman Ateş (Çukurova Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Erdem (Fırat Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Necdet Tosun (Marmara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Ömer Türker (Marmara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Suat Cebeci (Sakarya Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Ishak Razzakov (Kırgız Teknik Üniversitesi/Kırgızistan)

Prof. Dr. Metin Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Hayri Kaplan (Çukurova Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. M. Mustafa Çakmaklıoğlu (KTMÜ İlahiyat Fakültesi/ Kırgızstan)

Prof. Dr. Sıddık Korkmaz (Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran (Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Yunus Apaydın (Erciyes Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Osman Eyüpoğlu (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızstan)

Prof. Dr. Dosay Kenjetay (Ahmet Yesevi Üniversitesi/Kazakistan)

Prof. Dr. M. Nazif Shahrani (İndiana Üniversitesi / USA)

Prof. Dr. Ahmet Cahit Haksever (Ankara Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Aşırbek Muminov (Institute of Oriental Studies Ministry of Education and Science /Kazakistan)

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin (Ankara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Hasan Kurt (Ankara Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Nur Saralayev (Kırgız Teknik Üniversitesi/Bişkek/Kırgızistan)

Prof. Dr. Saffet Sarıkaya (Süleyman Demirel Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Ak (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Kadir Albayrak (Çukurova Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Burhanettin Tatar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Süleyman Dönmez (Çukurova Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Tahir Uluç (Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Türkiye)

Prof. Dr. Muharrem Akoğlu (Erciyes Üniversitesi/ Türkiye)

Doç. Dr. Muzaffer Tan (Ahmet Yesevi Üniversitesi/Kazakistan)

Doç. Dr. Hasan Akkanat (Çukurova Üniversitesi/ Türkiye)

Doç. Dr. Muhittin Düzenli (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızistan)

Doç. Dr. Yusuf Gökalp (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızistan)

Doç. Dr. Mehmet Demirci (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızistan)

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızistan)

Doç. Dr. Hüseyin Çelik (Adıyaman Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet Kalaycı (Ankara Üniversitesi/ Türkiye)

Doç. Dr. İsmail Şık (Çukurova Üniversitesi /Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Ali Yüksek (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızistan)

Yrd. Doç. Dr. Hakan Çoşar (Kastamonu Üniversitesi /Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Zeylabidin Acımamatov ( Oş Devlet Üniversitesi /Kırgızistan)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Atsız (Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Abdiraşit Babataev (Manas Üniversitesi/ Kırgızistan)

Dr. Bakıt Murzaraimov (KTMÜ İlahiyat Fakültesi / Kırgızistan)