.. ÖZET YAZIM KURALLARI ..

Özet bildiri kitapçığı online olarak yayımlanacaktır. Özetler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Özetler 11 punto büyüklüğünde ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları sol: 2,5 Sağ: 2,5, üst 2,5 ve alt 2,5 cm boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Özetlerde her iki dilin kendine özgü yazım kurallarına uyulacaktır. Yapılacak her türlü yazım hatasından, bilim kurulu ve hakemler tarafından inceleme yapılmış olsa bile, bildirinin yazarları sorumludur. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmalı, yazar isimlerinin sadece ilk harfleri, soy isimlerinin tüm harfleri büyük yazılmalıdır.

 

Örnek: Doç. Dr. Mehmet ÇELİK

Her yazar isminin altına sırasıyla “kurum adı”, “şehri - ülkesi”, “e-posta adresi” yazılmalıdır.

 

Örnek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, celik@manas.edu.kg

 

Bildiri başlıklarının (Türkçe ve İngilizce) her kelimesinin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

ÖZET ve ABSTRACT kelimeleri ortalanarak, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Özet içerikleri her iki yana yaslı paragraf girişi yapılmadan yazılmalıdır. Özetler en az 200 kelime, en fazla 400 kelime hazırlanmalı, mutlaka amaç, yöntem, bulgular ve sonuç kısımlarını içermelidir. Özet sonunda en az 3, en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.

Özetler bilgi@ortaasyasempozyumu.org adresine gönderilmelidir.

Sempozyum komitesi, 06 Haziran 2018 tarihinde, sunum için uygun bulunan bildirileri www.ortaasyasempozyumu.org adresinden duyuracaktır.