.. DESTEKÇİLER ..

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Türkiye Diyanet Vakfı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi